Gmina Siechnice

Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
grafika
Fundusze Unijne - Skąd brać dotacje i informacje?
19 / 05 / 2020 Mariusz Różnowicz

Znalezienie rzetelnych i podanych w sposób łatwy do zabsorbowania informacji na temat Unii Europejskiej nie jest łatwe. Poniżej znajdują się dane teleadresowe punktów informacyjnych w których można uzyskać wiadomości na temat podstawowych danych o Unii Europejskiej, jej instytucjach, procedurach działania, finansowaniu, ustawodawstwie, a także wielu programach pomocowych działających w ramach Wspólnoty.

Portal EUROPA
http://www.europa.eu/index_pl.htm

 

Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych (BFZ)

Pracami Biura zarządza:
kierownik Grzegorz Salwa, tel.71/786 09 42, pok. 103

 

CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ URZĘDU KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa
tel: (0-22) 455-54-54
fax: (0-22) 455-54-53
e-mail: cie@mail.ukie.gov.pl
http://www.ukie.gov.pl

 

PUNKT INFORMACYJNY EUROPE DIRECT
ul. Rataja 32
59-220 Legnica
tel: (0-76) 862-07-27
fax: (0-76) 862-07-27
e-mail: biuro@europe-direct-legnica.pl
http://www.europe-direct-legnica.pl

 

PUNKT INFORMACYJNY EUROPE DIRECT
Pl. Ks. Waresiaka 7
56-300 Milicz
tel: (0-71) 383-06-58
e-mail: biuro@europe-direct-milicz.pl
http://www.europe-direct-milicz.pl

UNIA EUROPEJSKA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
SERWIS INFORMACYJNY MINISTERSTWA ROZWOJU REGIONALNEGO:

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
00-834 Warszawa,
ul. Pańska 81/83
tel: (0-22) 432-80-80, 652-80-80
0801 332 202, 0801 406 416
fax: (0-22) 432-86-20, 652-86-20
e-mail: info@parp.gov.pl
http://www.parp.gov.pl

 

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
Ośrodek Krajowego Systemu Usług dla Małych Średnich Przedsiębiorstw

Smoluchowskiego 48
50-372 Wrocław
tel: (0-71) 320-33-18
fax: (0-71) 320-39-48
e-mail: wctt@wctt.pl doradztwo.wctt@wctt.pl
http://www.wctt.pl

 

UNIA EUROPEJSKA- FUNDUSZE POMOCOWE
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013:
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
Centrala telefoniczna: (0-22) 461-30-00
http://www.mrr.gov.pl

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej

ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
Dział Informacji i Promocji Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
Punkt Informacyjno-Kontaktowy ds. RPO, pok. 406
tel. (0-71) 776-9142, 776-9120
www.rpo.dolnyslask.pl
e-mail: zporr@dolnyslask.pl

 

DOLNOŚLĄSKA ORGANIZACJA POŚREDNICZĄCA:
ul. Strzegomska 2-4, Wrocław
Jest ona pierwszą instytucją do której będą zwracać się przedsiębiorcy chcący skorzystać z dofinansowania w ramach regionalnego programu Operacyjnego. Zadaniem DIP jest wdrożenie części Priorytetu I Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa i Innowacyjność, w zakresie: - bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw;
- ułatwienia dostępu do specjalistycznych usług doradczych dla przedsiębiorstw;
- wspierania nawiązywania kontaktów gospodarczych;
- wzmocnienia potencjału usługowego instytucji otoczenia biznesu (IOB),
Pytania dotyczące Priorytetu I Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa i Innowacyjność (Działanie 1.1 i 1.2) można kierować na adres: info.dip@umwd.pl

 

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO:
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
Centrala telefoniczna: (0-22) 461-30-00
www.mrr.gov.pl

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich:

ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 (wejście od ul. Mazowieckiej 15)
50-411 Wrocław
Sekretariat Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich:
pok. 313, tel. (071) 776 93 50, fax (071) 776 94 00
www.umwd.dolnyslask.pl

Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Dolnośląski Oddział Regionalny

ul. Giełdowa 8
52-437 Wrocław
tel: (0-71) 369-74-00
fax: (0-71) 364-37-02
e-mail: dolnoslaski@arimr.gov.pl

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki:
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Al. Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław
Punkt informacyjny:
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Filia we Wrocławiu
Wrocław ul. Armii Krajowej 54
I piętro, p. 100
infolinia: 0800 700 337
tel. 071 782 92 00 wew. 202
e-mail: promocja@dwup.pl
http://www.pokl.dwup.pl/

Regionalny Ośrodek EFS
jest prowadzony przez
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

pl. Solidarności 1/3/5, pok. 415
53- 661 Wrocław
tel. 071 780 90 79
faks: 071 796 30 00
http://www.rcwip.pl
http://www.dolnyslask.ngo.pl

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
wybory-prezydenckie-28-czerwca-2020.jpg
Spis-rolny.jpg