Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
wybory prezydenckie - mini.jpg
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Odpowiedź na pytanie nr 131
27 / 03 / 2013

Pytanie:

Sz.P Burmistrzu Czy nowy MPZP dla centrum został już zatwierdzony przez Pana. Czy można jeszcze składać wnioski o zmiany.Kiedy zostanie opublikowany w Dz. Woj. Dol.? Pozdrawiam Serdecznie.

A.M.


Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Siechnice-Centrum nie został jeszcze uchwalony. W terminie od 21 stycznia 2013 r. do 19 lutego 2013 r. nastąpiło drugie wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu. Termin składania uwag do planu upłynął 5 marca 2013 r. Obecnie jest na etapie rozpatrywania uwag.

Po uchwaleniu planu gmina ma obowiązek przedłożyć uchwałę Wojewodzie w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia. Wojewoda powinien ją natomiast opublikować w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, po czym wchodzi ona w życie w terminie 30 dni od tego ogłoszenia. Zatem przedmiotowy plan będzie dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Siechnice po podjęciu uchwały w jego sprawie w terminie ok. 7 dni od podjęcia uchwały, a na stronie internetowej Urzędu Miejskiego zostanie umieszczony po wejściu w życie ( art. 90 i art. 91 ustawy o samorządzie gminnym).


Milan Ušák
Burmistrz Siechnic

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
wybory-prezydenckie-28-czerwca-2020.jpg
Spis-rolny.jpg