Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner---turystyczne-top-15.jpg
baner-oferty-pracy.jpg
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GROBLICE UL. OPOLSKA 5B/2
grafika
14 / 07 / 2019 03 / 08 / 2019
Kategoria:
Nieruchomości -> Działki
Dodano:
2019-07-14 12:37:15
Ogłaszający:
Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Oławie Marlena Wysota - Czajkowska
E-mail:
magdalena.lignar@gmail.com
W dniu 25. 07. 2019 r. o godz 13:20, w sali nr 22 Sądu Rejonowego w Oławie odbędzie się: DRUGA LICYTACJA nieruchomości oznaczonej jako: 1/2 udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, wraz z 1/2 udziału w komórce lokatorskiej ,położoną w miejscowości : Groblice, ul. Opolska 5B/2 i posiadającą założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oława o numerze: WR1O/00052046/7 . Oszacowanie wartości udziału 1/2 części w prawie własności przedmiotowej nieruchomościwynosi 128.177,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia osiem tysięcy sto siedemdziesiąt siedem; 00/100) ) w tym: wartość 1/2 udziału w komórce lokatorskiej tj. 1050 zł.) Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1/2 wartości sumy zacowania tj. 64.088,50 zł. (sześćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt osiem zł; 75/100). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12.817,70 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg ( art. 867'1. § 1.kpc). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu ul. Szewska 72 40 1050 1575 1000 0092 3125 9038 .Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Oławie do I Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis operatu szacunkowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pobierz
PDF
Wypowiedz
się
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg