Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
banereeeeeek.JPG
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner-oferty-pracy.jpg
Aktualności
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
grafika
Budowa sklepu Lidl w Siechnicach coraz bliżej?
26 / 03 / 2018 Mariusz Różnowicz 10725

W odpowiedzi na liczne zapytania mieszkańców wpływające do Urzędu Miejskiego, które dotyczą terminu rozpoczęcia budowy sklepu sieci Lidl w mieście Siechnice, przekazujemy najnowsze informacje w tej sprawie.

Przypomnijmy, że w odpowiedzi na prośby mieszkańców (więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj…)  Zarząd Lidl Sp. z o.o. Sp. k. w lutym 2017 roku poinformował pisemnie Gminę Siechnice, że w 2018 roku w naszym mieście powstanie centrum handlowe wraz ze sklepem Lidl.

lidla w siechnicach - prima park - office park - delikatesy centrum 2

Wizualizacja centrum handlowego oraz sklepu Lidl w Siechnicach (Źródło: www.retailpartners.pl)


Jak się okazało, lokalizacja takiej inwestycji w zaplanowanej przez inwestora lokalizacji (tj. przy ulicy Opolskiej w miejscu, gdzie znajduje się obecnie pawilon z asortymentem budowlanym) wymagała zmiany obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz Siechnic podjął więc niezwłocznie działania, aby budowa wyczekiwanego przez mieszkańców obiektu handlowego, mogła być zrealizowana jak najszybciej.

Rada Miejska w Siechnicach na wniosek Burmistrza podjęła uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Prawocin. Plan obejmuje swoim zasięgiem teren zaplanowany pod tę inwestycję. W chwili obecnej wyżej wymieniony plan miejscowy jest wyłożony do publicznego wglądu. Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu tego planu mogą być składanie w terminie do 26.03.2018 r. W przypadku braku uwag lub ich negatywnym rozpatrzeniu projekt planu zostanie skierowany na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Siechnicach, celem uchwalenia.

Aby uchwalenie wskazanego planu było możliwe, niezbędna była zmiana obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice. Właśnie dlatego 22 marca 2018 r. Rada Miejska w Siechnicach przyjęła zgłoszony przez Burmistrza Siechnic projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium dla terenu obejmującego między innymi obręb Prawocin. Dopiero ta  uchwała, przy dopełnieniu wspomnianych wcześniej procedur ustawowych, umożliwi skierowanie na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Siechnicach projektu uchwały o zmianie planu zagospodarowania dla tego rejonu.
Po uchwaleniu nowego planu zagospodarowania dla tego rejonu, inwestor będzie mógł wystąpić do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego we Wrocławiu z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę sklepu Lidl oraz centrum handlowego.

-----------------------------


Jednocześnie w uzupełnieniu odpowiedzi na pytania mieszkańców informujemy, że aktualnie realizowana inwestycja na działce nr 767/4 (zlokalizowanej w pobliżu cmentarza; teren sąsiadujący bezpośrednio z działką, na której ma powstać sklep Lidl i centrum handlowe) nie jest związany z opisaną wyżej inwestycją.


Trwająca budowa zgodnie z pozwoleniem wydanym przez Starostę Powiatu Wrocławskiego (nr 2033/2017 z 7.07.2017 r.) związana jest z budową innego centrum handlowego. Inwestorem w tym przypadku jest Office Park sp. z o.o., a według zapowiedzi inwestora w tym miejscu działać będzie Market Delikatesy Centrum.

 

lidla w siechnicach - prima park - office park - delikatesy centrum 2

lidla w siechnicach - prima park - office park - delikatesy centrum 2 
-----------------------------


Przypominamy, że budowa sklepu Lidl (związanego z nim centrum handlowego), a także centrum handlowego Office Park sp. z o.o. nie są inwestycjami gminnymi, dlatego wiążących informacji na temat terminu uruchomienia tych obiektów handlowych mogą udzielać jedynie prywatni inwestorzy zaangażowani w te projekty.

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg
baner-rekrutacja.jpg