Gmina Siechnice

Aktualności
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
grafika
Nabór POIiŚ - Zmniejszenie emisyjności gospodarki
16 / 11 / 2017 Aleksandra Chlebosz 1641

 Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko można składać wnioski w naborze dotyczącym Zmniejszenia emisyjności gospodarki.
Podmioty, które mogą się ubiegać o dofinansowanie to:

-        spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140),
-        wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna – kod 085),

w obu powyższych przypadkach ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich (z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego) oraz z miast subregionalnych (wskazanych w kontraktach terytorialnych) oraz z miast średnich, w tym tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Konkurs organizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym ( nabór nr POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17).

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.10.2017 r. do 29.12.2017 r.:

Budżet w ramach Konkursu wynosi 300 000 000,00PLN ze środków Funduszu Spójności z czego 100 mln PLN jest przeznaczone dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych w obu powyższych przypadkach ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich (z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego) oraz z miast subregionalnych (wskazanych w kontraktach terytorialnych).

 

Szczegółowe informacje wraz z dokumentami znajdują się na stronie:http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-sektorzekonkurs/art,1,poddzialanie-1-3-2-iii-nabor.html

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg