Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Aktualności
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
grafika
Komunikat w sprawie wznowienia działania części zewnętrznych obiektów sportowych na terenie Gminy Siechnice
08 / 05 / 2020 Maciej Skwara 1589

W dniu 2 maja 2020 r. (sobota) Rada Ministrów wydała Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na jego podstawie Ministerstwo Sportu opublikowało w dniu 4 maja 2020 r. (poniedziałek) swoją interpretację wprowadzonych przepisów. Pozwala to na uruchomienie – w porozumieniu z zarządcą gminnych obiektów sportowych i lokalnymi klubami – części zewnętrznych obiektów sportowych na terenie gminy.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów szczegółowo określa jakie obiekty sportowe mogą zostać udostępniane do użytkowania, a także stawia surowe wymagania w zakresie jego bezpieczeństwa. Przepisy wyraźnie określają liczbę osób mogących wejść na dany rodzaj obiektu oraz nakładają obowiązki na podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu. Aby dany obiekt mógł być od teraz użytkowany zgodnie z prawem należy m.in. stale weryfikować liczbę osób korzystających z obiektu, wyłączyć osobom korzystającym z obiektu możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego, dezynfekować urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających, zapewnić 15 minutowe przerwy pomiędzy grupami korzystających.

 

Bezpośrednio po publikacji interpretacji Ministerstwa Sportu (5 maja 2020 r.), Gmina Siechnice przystąpiła wraz z Siechnicką Inwestycyjną Spółką Komunalną Sp. z o.o. (zarządcą gminnych obiektów sportowych) do przeprowadzenia analizy, na bazie której określono dodatkowe działania konieczne do podjęcia w celu udostępnienia poszczególnych obiektów oraz dokonano wyboru obiektów sportowych, dla których możliwe jest spełnienie wymogów wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów. Analiza przede wszystkim wskazała na konieczność zapewnienia dodatkowej obsługi obiektów wraz z wykonywaniem przez pracowników nowych zadań z zakresu bezpieczeństwa epidemiologicznego, zakupu i udostępnienia płynów dezynfekujących dla użytkowników, zakupu płynów dezynfekujących i urządzeń do dezynfekcji obiektów oraz zaplanowania pracy (w tym odpowiedniego sposobu odkażania). Biorąc pod uwagę powyższe, gmina wraz z SISK Sp. z o.o. stworzyła listę obiektów, które jako pierwsze mogą zostać oddane z obostrzeniami do użytku lokalnym klubom sportowym i organizacjom pozarządowym od najbliższego poniedziałku, 11 maja 2020 r. Wytypowane obiekty, to:

  • STADION LEKKOTALETYCZNY w Siechnicach (limit 6 osób + trener)
  • BOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ w Siechnicach (limit 6 osób + trener)
  • BOISKO WIELOFUNKCYJNE nr 1 w Siechnicach (limit 6 osób + trener)
  • BOISKO WIELOFUNKCYJNE nr 2 w Siechnicach (limit 6 osób + trener)
  • Kort tenisowy nr 1 w Siechnicach (limit 4 osoby + trener)
  • Kort tenisowy nr 2 w Siechnicach (limit 4 osoby + trener)
  • ORLIK przy SP 1 w Siechnicach – boisko piłkarskie (limit 6 osób + trener)
  • ORLIK przy SP 1 w Siechnicach – boisko wielofunkcyjne (limit 6 osób + trener)

 

W dalszej kolejności - 6 maja 2020 r. (środa) - Gmina Siechnice zwróciła się do klubów sportowych i organizacji pozarządowych z prośbą o przesłanie ich zapotrzebowania na wskazane obiekty. Na podstawie tych informacji oraz możliwości czasowych opracowano harmonogram korzystania z obiektów sportowych. Harmonogram obowiązywać będzie do odwołania.

 

Ze względu na wprowadzone ograniczenia, wskazane powyżej gminne obiekty mogą być wykorzystywane obecnie wyłącznie przez kluby sportowe i organizacje pozarządowe do celów prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży.

 

Przyszły tydzień (11-15 maja br.) będzie okresem, w którym wprowadzone zmiany będą testowane. Jeżeli przyjęte rozwiązania będą działać prawidłowo, to na ich podstawie rozważone zostanie otwarcie wybranych obiektów sportowych dla osób dorosłych (w tym niezrzeszonych w klubach sportowych). O rozwiązaniach w tym zakresie będziemy informować na stronie internetowej gminy (www.siechnice.gmina.pl) oraz na profilu w serwisie społecznościowym Facebook (www.facebook.com/UMSiechnice).

 

Korzystanie z wszystkich gminnych obiektów sportowych na zasadach „sprzed epidemii” będzie możliwe po wprowadzeniu przez Rząd kolejnych etapów odmrażania polskiej gospodarki. W związku z powyższym prosimy o wyrozumiałość.

 

Jednocześnie Burmistrz Siechnic – wychodząc naprzeciw trudnej aktualnie sytuacji finansowej klubów sportowych i organizacji pozarządowych - podjął decyzję o czasowym odstąpieniu od naliczania przez SISK Sp. z o.o. regulaminowych opłat za użyczanie gminnych obiektów sportowych.

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się