Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
banerek-fotowoltaika.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner---turystyczne-top-15.jpg
Aktualności
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Ogłoszenie Burmistrza Siechnic: Nagroda i wyróżnienie Burmistrza Siechnic dla zawodników za osiągnięcia sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym
14 / 02 / 2017 Paulina Klujew 1733

 

 

Nabór wniosków o przyznanie nagrody, wyróżnienia trwa do 31 marca 2017 r.

 

1. Nagrody i wyróżnienia Burmistrza Siechnic przyznawane są za wyniki sportowe uzyskane
w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

2. Wnioski składa się w kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach ul. Jana Pawła II 12,
55-011 Siechnice, decyduje data wpływu wniosku do urzędu.

3. Wniosek złożony lub dostarczony po terminie nie będzie rozpatrzony.

4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia Burmistrza Siechnic.

5. Wnioskodawca i kandydat zostaną zawiadomieni o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia.

6. Nagrodę lub wyróżnienie wręcza Burmistrz Siechnic lub upoważniona przez niego osoba.

7. O terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagrody lub wyróżnienia laureaci oraz wnioskodawcy zostają powiadomieni pisemnie.

 

Zasady i tryb przyznawania nagród, wyróżnień określa szczegółowo uchwała nr XVIII/138/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. oraz uchwała nr XXVII/199/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2016 r.  http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/dokument,iddok,4054,idmp,169,r,r

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg
baner-rekrutacja.jpg