Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
wybory prezydenckie - mini.jpg
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Aktualności
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
grafika
Rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na instalację urządzeń do gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich powstania (FILM)
25 / 06 / 2020 Aleksandra Chlebosz 1527

Od dziś (25.06.2020 r.) można wnioskować o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Siechnice w wysokości do 1 000 złotych na instalację urządzeń do gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich powstania. Regulamin dotacji na wniosek Burmistrza Siechnic został przyjęty na sesji Rady Miejskiej w Siechnicach w dniu 28 maja 2020 r. Pula środków do rozdysponowania w 2020 roku wynosi 60 000 złotych.

 

 

W ramach dotacji Gmina udzieli wsparcia finansowego na:

  • zakup i montaż urządzeń wchodzących w skład systemu deszczowego do gromadzenia i zagospodarowania wody opadowej,
  • modernizację istniejącej instalacji w celu umożliwienia podłączenia ww. systemu do gromadzenia i zagospodarowania wody opadowej.

 

O dotację mogą ubiegać się mieszkańcy Gminy, czyli osoby fizyczne, które spełniają łącznie następujące warunki:

  1. są właścicielem, współwłaścicielem, najemcą lub dzierżawcą nieruchomości zamieszkałej znajdującej się na terenie gminy Siechnice;
  2. zawarły umowę na odbiór nieczystości płynnych z podmiotem uprawnionym do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Siechnice (w przypadku gdy nieruchomość, na której będzie wykonywana instalacja urządzeń do gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych nie jest podłączona do kanalizacji sanitarnej lub nie ma na niej przydomowej oczyszczalni ścieków);
  3. udokumentują fakt opłacania podatku dochodowego w urzędzie skarbowym właściwym dla terenu Gminy Siechnice ze wskazaniem miejsca zamieszkania na terenie Gminy Siechnice;
  4. nie zalegają z opłatami, podatkami lokalnymi oraz innymi należnościami wobec Gminy Siechnice.

 

Termin składania wniosków o udzielenie dotacji: od 25 czerwca 2020 r.

 

Tryb postępowania: wniosek o udzielenie dotacji --> zawarcie umowy o dotację --> realizacja zadania (zakup i montaż urządzeń) --> wniosek o rozliczenie dotacji

 

Termin realizacji zadania: do 31 października 2020 r.

 

Wysokość dofinasowania: do 100% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 1 000 złotych

 

Podstawa prawna: uchwała nr XXVII/235/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na instalację urządzeń do gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich powstania

 

Więcej szczegółów dostępnych jest pod adresem:

http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/dokument,iddok,12152,idmp,80,r,r

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
wybory-prezydenckie-28-czerwca-2020.jpg
Spis-rolny.jpg