Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Aktualności
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Nabór wniosków o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięcia sportowe
10 / 06 / 2019 Maciej Skwara 2491

Burmistrz Siechnic ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla zawodników za osiągnięcia sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

 

Nagrody lub wyróżnienia mogą być przyznane zawodnikom, którzy są mieszkańcami Gminy Siechnice i w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku osiągnęli wybitne wyniki sportowe.

 

Zgłoszenia do nagrody lub wyróżnienia dokonuje się poprzez złożenie wniosku. Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice w terminie najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

 

Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą wystąpić: władze klubu sportowego, stowarzyszenia kultury fizycznej lub odpowiedniego związku sportowego ze względu na dyscyplinę sportową, jak również osoby fizyczne (w przypadku osób niepełnoletnich rodzice lub opiekunowie prawni). Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia i wyniki sportowe będące podstawą ubiegania się o nagrodę lub wyróżnienie. Dane osiągnięcie musi zostać potwierdzone:

 

1) za osiągnięcia rangi krajowej przez krajowy związek sportowy lub wyższy;

2) za osiągnięcia rangi wojewódzkiej przez wojewódzki związek sportowy lub wyższy oraz

3) za osiągnięcia rangi europejskiej lub światowej przez związek krajowy lub międzynarodową federację sportową.

 

Wnioski złożone po powyższym terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia.

 

Szczegółowe zasady przyznawania nagród  i wyróżnień określa Uchwała nr VI/61/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 lutego 2019 roku.

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się