Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
banereeeeeek.JPG
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner-oferty-pracy.jpg
Aktualności
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
grafika
Więcej zieleni w Siechnicach. Gmina planuje zagospodarowanie terenów przy stacji PKP (WIZUALIZACJE)
26 / 02 / 2019 Aleksandra Chlebosz 1604

Skwer położony u zbiegu ulic: Szkolnej i Kolejowej oraz okolice stacji PKP w Siechnicach w najbliższy czasie czeka wiele pozytywnych zmian. Zachęcamy do przeczytania artykułu, o tym jakie działania planowane są do przeprowadzenia przez Gminę Siechnice w tym miejscu pod względem zagospodarowania terenów zielonych.

 

Poniższy artykuł został przygotowany na podstawie opracowania naukowego zleconego do wykonania przez Burmistrza Siechnic, a obejmującego swoim zakresem: opisanie stanu istniejącego wraz z wypracowaniem konkretnych propozycji w zakresie zagospodarowania wskazanego terenu w tym pod względem nasadzeń i utworzenia małej infrastruktury.

 

Skwer przy ul. Szkolnej i Kolejowej dzisiaj

Dziś to miejsce wraz z bezpośrednią okolicą może pochwalić się wieloma gatunkami drzew i krzewów. Są to między innymi takie drzewa jak: topole, klony, jawor, lipy, jesiony. Elementem wyróżniającym się na skwerze jest centralnie usytuowany pojedynczy okaz dębu szypułkowego. Gęsty układ drzew powoduje silne ocienienie większej części tego terenu.

Od kilku lat skwer jest coraz częściej wybierany na miejsce rekreacji dla całych rodzin z uwagi na wybudowanie w tym miejscu placu zabaw nivea.

Jak wynika z analizy pewnym mankamentem tego skweru jest ścieżka o nawierzchni gruntowej.

 

Wnioski i zalecenia

Specjaliści analizując obecną sytuację oraz plany gminy w zakresie przebudowy sąsiedniego układu drogowego zaproponowali następujące działania na terenie skweru:

▪ uporządkowanie istniejącej zieleni – usunięcie drzew martwych i silnie zdeformowanych.

▪ rozbudowanie programu użytkowego – dostosowanie dla różnych grup wiekowych.

▪ podniesienie walorów dekoracyjnych kompozycji.

▪ zachowanie otwartej przestrzeni w centralnej części skweru (kąpiele słoneczne wiosna/jesień)

▪ utworzenie barier przestrzennych od strony ulic w formie ekranów zieleni.

▪ utworzenie efektownej strefy wejściowej na teren skweru.

 

 

Skwer - plany na najbliższe lata

Przygotowana koncepcja zakłada utworzenie na skwerze stref tematycznych zróżnicowanych pod względem elementów wyposażenia oraz grup użytkowników.

 

Wszystkie osoby zainteresowanych losem istniejących drzew możemy uspokoić. Głównym założeniem projektowym koncepcji jest adaptacja istniejącej zieleni i włączenie jej do nowej kompozycji przestrzennej. W zakresie proponowanych prac porządkowych koncepcja zakłada przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych w obrębie zieleni. Usunięte zostaną jedynie drzewa martwe i silnie zdeformowane.

 

Zakładane jest też uporządkowanie terenu poprzez usunięcie elementów betonowych czy metalowych barierek (usytuowanych w części południowej) z terenu skweru.

 

Plany zakładają ponadto renowację nawierzchni trawnika w obrębie otwartej przestrzeni, aby w ten sposób utworzyć „polany rekreacyjne”. Istotnym elementem planowanej kompozycji zieleni jest też zachowanie otwartej przestrzeni w centralnej części skweru – w otoczeniu dębu, która umożliwi zażywanie „kąpieli słonecznych” w okresie wiosny i jesieni.

 

W zakresie planowanej struktury przestrzennej zieleni koncepcja zakłada wzbogacenie warstwy krzewów przez, wprowadzenie gatunków dekoracyjnych podnoszących walory estetyczne terenu. Ponadto z uwagi na planowaną przebudowę skrzyżowania ulic: Kolejowej i Szkolnej, koncepcja zakłada utworzenie stref buforowych w postaci ekranów zieleni pełniących funkcje osłonowe i izolacyjne.

 

W zakresie planowanego układu komunikacyjnego koncepcja zakłada zachowanie istniejącej ścieżki spacerowej przecinającej skwer jednak ze względu na zwiększenie komfortu użytkowników ma być ona utwardzona.

 

Utworzone mają być też zróżnicowane pod względem wielkości i kształtu – place wypoczynkowe:

1) plac w otoczeniu placu zabaw – tzw. strefa dla rodziców,

2) plac w otoczeniu piaskownicy – tzw. strefa dla małych dzieci i seniorów

3) trzech placów w bezpośrednim sąsiedztwie wyjść z budynku mieszkalnego.

 

W zakresie planowanego programu użytkowego, koncepcja zakłada zachowanie istniejącego placu zabaw w obecnym miejscu, wprowadzenie nowych elementów wyposażenia umożliwiających wypoczynek bierny (spójne pod względem stylistycznym ławki i kosze na śmieci). Koncepcja zakłada ponadto: zachowanie istniejącej w części południowej terenu piaskownicy (z uwzględnieniem przesunięcia w terenie i utworzenia obudowy z kostki betonowej (ułatwienie utrzymania porządku); w obrębie strefy dla seniora koncepcja zakłada wprowadzenie przyrządów umożliwiających ćwiczenia fizyczne oraz wprowadzenie stołów/donic umożliwiających uprawę ziół lub kwiatów sezonowych.

 

Istotną częścią planowanej przebudowy skweru przy ul. Szkolnej jest utworzenie efektownej formy ściany proponowana forma tzw. trejażu wraz z roślinnością pnącą ma pełnić nie tylko funkcje ozdobne w strefie wejściowej, lecz również osłonowe dla strefy rodzica i placu zabaw (od strony projektowanego ronda).

 

 

 

Zieleń wokół przystanków multimodalnych - czyli stacji kolejowej, przystanków autobusowych i parkingów

Aranżacja kompozycji zieleni w pasie drogowym ul. Kolejowej (planowanej do przebudowy), zakłada zachowanie istniejących najstarszych okazów drzew położonych przed frontem stacji PKP.

 

W zakresie planowanej nowej kompozycji zieleni w tej lokalizacji podstawowym założeniem projektowym było wprowadzenie jak największej liczby drzew. Istotnym elementem nowej koncepcji było też utworzenie barier przestrzennych w formie ekranów zieleni osłaniających wybrane fragmenty otoczenia ulicy i parkingów.

 

W zakresie proponowanej struktury warstwowej koncepcja zakłada wprowadzenie warstwy krzewów oraz roślin zielnych podnoszących walory dekoracyjne miejsca. Na ziemnych skarpach oraz pod koronami drzew zaproponowano formy okrywowe roślin. Elementem ozdobnym są wprowadzone punktowo formy trejaży z roślinami pnącymi.

 

W centralnej części ronda zaproponowano grupę trzech sosen czarnych, z elementem roślin okrywowych u podstawy drzew. Ze względu na reprezentacyjny charakter planowanego węzła komunikacyjnego (przesiadkowego), w nowej koncepcji zagospodarowania pasa drogowego zaproponowano strefy roślin sezonowych (jednorocznych).

 

 

 

Kiedy realizacja tych planów?

Wymienione w artykule działania planowane są do przeprowadzenia w dwóch etapach.

 

W pierwszy z nich, obejmujący nasadzenia wokół przystanków multimodalnych ma być wykonany po zakończeniu zasadniczej części inwestycji tj. przebudowie układu drogowego oraz budowie parkingów typu P&R. Zakończenie tej inwestycji, dofinansowanej ze środków unijnych, planowane jest na 2020 rok.

 

Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Szkolnej i Kolejowej planowane jest do wykonania w latach 2020-2021.

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg
baner-rekrutacja.jpg