Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
banereeeeeek.JPG
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner---turystyczne-top-15.jpg
Aktualności
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
grafika
Radni chcą wykreślenia budowy Ośrodka Zdrowia w Siechnicach z planów finansowych Gminy!?
07 / 01 / 2019 Mariusz Różnowicz 2281

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do uczestnictwa w sesji Rady Miejskiej w Siechnicach w czwartek 10 stycznia o godzinie 17:30 w Urzędzie Miejskim w Siechnicach.

 

Informuję mieszkańców, iż na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Siechnicach (10 stycznia,  godz. 17:30) odbędzie się głosowane dotyczące wykreślenia z planów inwestycyjnych gminy budowy ośrodka zdrowia.

 

Radni zajmą się wnioskiem części radnych Rady Miejskiej w Siechnicach – m.in. członków klubu radnych Gmina Fair Play - złożonym podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 2.01.2019 roku.

 

Czworo radnych głosowało za przyjęciem tego wniosku: Jakub Kłosiński z Radwanic (klub radnych Gmina Fair Play), Łukasz Kropski z Siechnic (klub radnych Gmina Fair Play), Katarzyna Nowak-Pokorny ze Świętej Katarzyny (klub radnych Gmina Fair Play), Arkadiusz Krzyżanowski ze Świętej Katarzyny (klub radnych Prawo i Sprawiedliwość).

 

KALNEDARIUM PRZYGOTOWYWANIA TEJ INWESTYCJI

Przypominam, że przygotowania do budowy ośrodka zdrowia były prowadzone przez Gminę od około 5 lat.

 

Przez cały 2016 rok trwał ogólnopolski konkurs architektoniczny zorganizowany przez Siechnicką Inwestycyjną Spółkę Komunalną sp. z o.o. W grudniu 2016 roku wybrano koncepcję budynku do realizacji.

 

Po podpisaniu 31.01.2017 roku przez Siechnicką Inwestycyjną Spółkę Komunalną sp. z o.o. umowy ze zwycięską pracownią architektoniczną, wykonawca przystąpił do prac projektowych.

 

W międzyczasie Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. we współpracy z Gminą Siechnice pozyskała, m.in. od Skarbu Państwa, wszystkie niezbędne działki pod budowę ośrodka.

 

W czerwcu 2018 roku Rada Miejska na mój wniosek przyjęła do realizacji inwestycję polegającą na budowie ośrodka zdrowia – omawiając, akceptując i przyjmując w głosowaniu postanowienia odnośnie – terminów rozpoczęcia i zakończenia budowy oraz zasad finansowania tej inwestycji.

 

Przez pół roku od przyjęcia tych rozwiązań żaden z radnych ówczesnej (a jednocześnie obecnej kadencji) m.in. Łukasz Kropski z Siechnic oraz Anna Schindler z Zębic, nie zgłaszali sprzeciwu co do finansowania tej inwestycji. W czerwcowym głosowaniu radny Łukasz Kropski (i 12 innych radnych) poparł zaproponowany sposób finansowania tej inwestycji, a radna Anna Schindler (i jeszcze jeden radny) wstrzymała się od głosu. Żaden z radnych nie zagłosował przeciwko tej uchwale.

 

W nowej kadencji ta dwójka radnych wraz z pozostałymi członkami klubu radnych Gmina Fair Play oraz częścią klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość, wnioskują o wykreślenie tej inwestycji.

 

25 lipca 2018 roku Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. otrzymała od Starosty Wrocławskiego pozwolenie na budowę ośrodka.

 

Przypominam, że od jesieni 2018 roku w miejscu przyszłego ośrodka zdrowia trwają prace przygotowawcze związane z: wycinką drzew, porządkowaniem terenu (w tym wyburzeniem budynków gospodarczych zagrażających zdrowiu i życiu okolicznych mieszkańców) i badaniami archeologicznymi wymaganymi przepisami.

 

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Miejskiej przeprowadziła w październiku 2018 roku postępowanie w celu wyboru instytucji finansującej budowę ośrodka zdrowia.

 

Byłem, jestem i będę zdania, że budowa nowego ośrodka zdrowia w Siechnicach jest dla mieszkańców Naszej Gminy koniecznością. Będzie to ośrodek zdrowia dla mieszkańców wszystkich miejscowości. Obecny ośrodek zdrowia w Siechnicach m.in. ze względu na ograniczony metraż, nie jest w stanie technicznie sprostać zapotrzebowaniu mieszkańców na usługi medyczne. W Gminie Siechnice, w której od wielu lat przybywa nawet 1000 mieszkańców rocznie, konieczna jest budowa nowego gminnego ośrodka zdrowia. Ośrodek zdrowia w Siechnicach uruchomiony był jako tymczasowy ponad 20 lat temu. Dziś nie przystaje do teraźniejszości i jest po prostu niewydolny. Nowy ośrodek zdrowia w Siechnicach wraz z ośrodkiem w Świętej Katarzynie będzie nie tylko uzupełniał, ale też powiększał wachlarz usług medycznych dla mieszkańców.

Będę nadal przekonywał radnych do niewykreślania inwestycji bardzo potrzebnej dla mieszkańców Naszej Gminy. Dopiero oddanie do użytku nowego ośrodka zdrowia w Siechnicach wraz z zachowaniem funkcjonowania istniejącego ośrodka zdrowia w Świętej Katarzynie i jego dalsze funkcjonowanie pozwoli zapewnić mieszkańcom Naszej Gminy właściwy standard usług medycznych z rozszerzeniem zakresu usług specjalistów.

 

Jaka jest według pomysłodawców wykreślenia inwestycji alternatywa dla ochrony zdrowia mieszkańców Gminy w najbliższych kilkunastu latach?

Radni popierający  wniosek (Kłosiński, Kropski, Nowak-Pokorny, Krzyżanowski) chcą, aby prace rozpoczęły się niejako od nowa tj. Gmina powinna wrócić „do początku” i opracować analizę potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia i na jej podstawie przeprowadzić analizę finansowania tej inwestycji we współpracy z prywatnym inwestorem, a ewentualne uruchomienie inwestycji odłożyć na kilka lat.

Milan Ušák


Burmistrz Siechnic


Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg
baner-rekrutacja.jpg