Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
banereeeeeek.JPG
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner-oferty-pracy.jpg
banerek---plac-podatki.jpg
Aktualności
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
grafika
Animator boisk Orlik w Siechnicach i Radwanicach (OFERTA PRACY)
07 / 02 / 2018 Aleksandra Chlebosz 634

Nabór na stanowisko Animatora „Orlika”

 

Burmistrz Siechnic ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko: Animator boisk wielofunkcyjnych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”

 

Warunki pracy:

 1. Praca w terminie: od 1 marca do 30 listopada 2018 roku.
 2. Praca dotyczy obiektu zlokalizowanego w Radwanicach (w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Gwiaździsta)
 3. Praca w godzinach otwarcia Orlika: od godz. 16:00 – 21:00 w dni robocze, od godz. 11:00 – 21:00 w soboty, niedziele i święta (z wyłączeniem: Wielkanocy, Poniedziałku Wielkanocnego, Bożego Ciała, 15 sierpnia, 1 listopada).
 4. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.
 5. Minimalna miesięczna liczba godzin:

a)      w przypadku zatrudnienia jednego animatora  na obiekcie w okresie jednego miesiąca liczba godzin zajęć rekreacyjno – sportowych udokumentowanych
w „Dzienniku Pracy Animatora” wynosi 138 godzin:

-          69 godzin zajęć rekreacyjno–sportowych – umowa z Gminą Siechnice,

-          69 godzin zajęć rekreacyjno–sportowych – umowa z operatorem projektu: „Animator – Moje Boisko – Orlik 2012” w 2018 roku.

b)      w przypadku zatrudnienia dwóch animatorów na obiekcie w okresie jednego miesiąca liczba godzin zajęć rekreacyjno – sportowych udokumentowanych
w „Dzienniku Pracy Animatora” wynosi 69 godzin:

-          34,5 godzin zajęć rekreacyjno–sportowych – umowa z Gminą Siechnice,

-          34,5 godzin zajęć rekreacyjno–sportowych – umowa wg wyboru operatora projektu: „Animator – Moje Boisko – Orlik 2012” w 2018 roku.

 1. Konkurs adresowany jest do pasjonatów sportu i osób chcących propagować sport
  w Gminie Siechnice.

      Wymaganie kwalifikacyjne:

-          ukończone 18 lat życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

-          uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo–rekreacyjnych, tj. instruktor, trener, nauczyciel wychowania fizycznego,

-          dobry stan zdrowia  (zaświadczenie lekarskie),

-          nie był karany za przestępstwa umyślne,

-          nieposzlakowana opinia,

-          dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność, kreatywność,

-          mile widziana udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą
na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a)      prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych dla różnych grup społecznych
w godzinach otwarcia Orlika, zgodnie z harmonogramem ujętym w dzienniku zajęć,

b)      inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych  dla różnych grup wiekowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, rodzin,

c)      prowadzenie elektronicznego dziennika zajęć,

d)      umieszczanie aktualnego harmonogramu zajęć na tablicy ogłoszeń umiejscowionej w widocznym miejscu na Orliku oraz stronie internetowej
i portalu wyznaczonym przez Wydział Spraw Społecznych,

e)      składanie comiesięcznego raportu z liczby osób korzystających z orlika,

f)       zarejestrowanie profilu animatora na portalu internetowym www.naszorlik.pl (lub innym wyznaczonym przez operatora projektu) oraz bieżące zamieszczanie na nim informacji dotyczących funkcjonowania obiektu np. organizowanych imprez, zajęć,

g)      nadzór nad obiektem oraz zgłaszanie wszystkich usterek i zniszczeń do zarządcy obiektu.

 1. Wymagane dokumenty:

a)      podpisany życiorys opatrzony klauzulą upoważniającą do przetwarzania danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb przeprowadzenia naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz 922)”,

b)      kopia dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe,

c)      program działań sportowo rekreacyjnych adresowanych do różnych grup wiekowych, które kandydat zamierza realizować będąc Animatorem.

 1. Procedura konkursowa:

Postępowanie konkursowe składa się z dwóch etapów:

1)      analizy złożonej dokumentacji,

2)      rozmowy kwalifikacyjnej (o terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną zawiadomieni telefonicznie, najpóźniej w dniu poprzedzającym rozmowę kwalifikacyjną).

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Niezbędne dokumenty należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach  mieszczącego się przy ul. Jana Pawła II 12 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór – Animator Boiska Orlik ... (należy wpisać którego obiektu dotyczy) w terminie do dnia 9 luty 2018 roku do godz. 14:40.

 

Burmistrz Gminy Siechnice zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu
w przypadku nieuzyskania dofinansowania na zatrudnienie Animatorów Sportu pracujących na obiektach sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”.

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg