Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
banereeeeeek.JPG
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner---turystyczne-top-15.jpg
banerek---plac-podatki.jpg
Aktualności
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siechnice w roku szkolnym 2018/2019
06 / 02 / 2018 Aleksandra Chlebosz 1674

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siechnice na rok szkolny 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm.)).

 

Zasady, kryteria oraz harmonogram rekrutacji publikujemy w załącznikach. Poniżej informacja dotycząca definicji „szkoły obwodowej” i „miejsca zamieszkania kandydata”.

 

 

Wioletta Odorczyk,

Kierownik Wydziału Edukacji

 

Szkoła obwodowa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego publiczne szkoły podstawowe są szkołami obwodowymi tzn. każdej z nich przypisany jest pewien obszar wyznaczony przez określone miejscowości, czy w przypadku miasta Siechnice – ulice. Szkoły podstawowe prowadzone przez  Gminę Siechnice tworzą tzw. sieć szkół pokrywającą cały obszar Gminy Siechnice. Uchwała nr XXXVI/269/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze gminy Siechnice do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe wyznacza obwody dla poszczególnych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siechnice. 

 

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce  zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późń. zm.)

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg