Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
banereeeeeek.JPG
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner---turystyczne-top-15.jpg
Aktualności
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
SKŁADANIE WNIOSKÓW O STYPENDIUM NAUKOWE, ARTYSTYCZNE, SPORTOWE – do 7 września 2018!
08 / 08 / 2018 Aleksandra Chlebosz 830

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Siechnicach przypomina, iż trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium naukowego lub artystycznego oraz sportowego.

 

Uprawnieni do składania wniosków o przyznanie stypendium naukowego lub artystycznego oraz sportowego są tylko rodzice bądź opiekunowie prawni.

 

O przyznanie w/w stypendium ubiegać się mogą uczniowie klas IV – VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz uczniowie oddziałów gimnazjalnych w szkołach publicznych i niepublicznych, zamieszkujący na terenie Gminy Siechnice i posiadający udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe o randze co najmniej powiatowej za dany rok szkolny.

 

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 7 września 2018 r w kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach, dołączając:

 

  • w przypadku stypendium naukowego i artystycznego:
  1. kserokopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2017/2018 (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez szkołę);
  2. kserokopie dokumentów stwierdzających osiągnięcia naukowe lub artystyczne za rok szkolny 2017/2018 z uwzględnieniem zapisu dot. rodzaju szczebla osiągnięcia (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego oraz wychowawcę/nauczyciela przedmiotu/opiekuna artystycznego).

 

  • w przypadku stypendium sportowego:
  1. kserokopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2017/2018 (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez szkołę);
  2. kserokopie dokumentów stwierdzających osiągnięcia sportowe za rok szkolny 2017/2018 z uwzględnieniem zapisu dot. rodzaju szczebla osiągnięcia (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego oraz trenera/klub sportowy).

 

Integralną częścią wniosków o przyznanie stypendium jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Należy zwrócić uwagę, że w danym roku szkolnym uczeń może ubiegać się wyłącznie o jedno stypendium naukowe lub artystyczne oraz wyłącznie o jedno stypendium sportowe w określonej, jednej dyscyplinie sportowej.

 

 

Druki wniosków wraz z uchwałami do pobrania poniżej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

  • osobiście w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Siechnicach z siedzibą  w Świętej Katarzynie, ul. Żernicka 17;
  • telefonicznie: 71/78 60 995;
  • elektronicznie: we@umsiechnice.pl
Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg
baner-stypendia-2019.gif
baner---nagroda-burmistrza.gif